Hoạt động hàng ngày 

Tiền gửi đầu tiên hàng ngày 300K VND tặng bạn 58880 VND = 358880 VND = 35888 điểm trò chơi !

Tiền gửi hàng ngày đầu tiên là 900K VND tặng bạn 128880VND = 1028880VND = 102888điểm trò chơi!

Tiền gửi hàng ngày đầu tiên 1,5 triệu VND tặng bạn 198880 VND = 1698880VND = 169888 điểm trò chơi!

*Tiền gửi đầu tiên hàng ngày là 3 triệu VND tặng bạn 298880VND = 3298880VND = 329888 điểm trò chơi!

**Nạp tiền nhận thưởng – Tìm Chăm sóc Khách hàng Trực tuyến để Nhận thưởng !

**Nhân đôi số tiền cược !

=>Hoạt động diễn ra 3KING có quyền giải thích sau cùng !

  • Nạp bằng thẻ cào không được tham gia tất cả các hoạt động